Slad 100    IPN Oddział w Rzeszowie przekazał MGBP w Głogowie Małopolskim płyty CD z cyklu audycji radiowych pt.: „Ślad Pamięci". Płyty są wspólnym dziełem IPN w Rzeszowie oraz Polskiego Radia Rzeszów.

Na tematykę składają się różnorodne zagadnienia z najnowszej historii naszego Regionu, obejmują lata od 1939 r. po lata 80-te XX wieku. Otrzymaliśmy 25 płyt, które czytelnia udostępnia czytelnikom jak również proponuje do wykorzystania jako pomoc w działalności edukacyjnej.

 

Poniżej przedstawiamy tematykę audycji:

1. Działalność wywiadowcza AK dot. prób z bronią V1 i V2 na poligonie SS Blizna podczas II wojny światowej
2. Wrzesień 1939 r. na Zasaniu
3. Zamach na gen. Karola Świerczewskiego
4. Szlak bojowy tzw. Kombinowanej Dywizji Piechoty we wrześniu 1939 r.
5. Bieszczady w Polsce Ludowej. Rządowy ośrodek wypoczynkowy w Arłamowie
6. Jak idea angielskiego lorda miała służyć budowie socjalizmu.
ZHP w Polsce Ludowej cz. I i cz. II
7. Władysław Gomułka w oczach Amerykanów
8. Stosunki państwo kościół (1944-1949, 1950-1965)
9. Okupacja sowiecka Zasania IX 1939 – VI 1941
10. Milenium Chrztu Polski 1966 r.
11. Kwestia państwowości polskiej w okresie II wojny światowej
12. Zniszczenie Jasła 1944
13. Fall Barbarossa – Przemyśl i okolice, czerwiec 1941 r.
14. Napad OUN-UPA na Krempną w lipcu 1946 r.
15. Sławni ludzie: ks. Józef Feliks Dymnicki, ks. Józef Jałowy, Stefan Okrzeja, Jan Kotowicz, ks. Ignacy Tokarczuk, Katarzyna i Sebastian Kozakowie z Brzózy Królewskiej
16. Nurty opozycyjne w Harcerstwie Polskim w latach 80-tych
17. Utracone dobra kultury w Bieszczadach
18. Napad na Baligród w sierpniu 1944 r.
19. Szukając śladów prześladowań komunistycznych
20. Obóz NKWD w Trzebusce k. Sokołowa Młp. VIII – X 1944 r.
21. Stosunki państwo – kościół cz. III i IV, lata 70-te i 80-te XX wieku
22. Kłamstwo katyńskie wczoraj i dziś
23. Losy dzieci deportowanych przez Sowietów w latach 1940-1941
24. „Mielecki Belphegor"
25. Rozbicie więzienia w Tarnobrzegu – 2 XI 1944 r.
26. Tajemnice aresztów bezpieki na Rzeszowszczyźnie
27. Żołnierz wyklęty – Stanisław Mikulski ps. Żmija z Zarnowej k. Strzyżowa
28. Stalag 327 w Nehrybce
29. Żołnierz wyklęty – Wojciech Lis ps. Mściciel
30. 13 XII 1981 w Dębicy
31. WiN Brzozów
32. Grupa Dywersantów z Godowej k. Strzyżowa 1940 – 1946
37. Ukraińskie mordy w Małopolsce Wschodniej podczas II wojny światowej w świetle dokumentów kościelnych
38. PZL M18 „Dromader" – historie mniej znane
39. Budownictwo sakralne w latach 1966-1986 w diecezji przemyskiej
40. Zamach na szefa PUBP w Brzozowie w 1946 r.
41. Kościół Opatrzności Bożej w Rzeszowie
42. TS -11"Iskra"
43. Marzec 1968
44. Wedeta – konspiracyjna organizacja z Chmielnika
45. Obóz pracy przymusowej w Szebniach k. Jasła
46. Dzień powszedni partyzanta konspiracji niepodległościowej po 1944
47. Janina Lewandowska – ofiara Katynia
48. Manifestacja 3 V 1982 w Rzeszowie
49. Nieznane oblicza działaczy PZPR w Polsce południowo – wschodniej cz. 1 i cz. 2
50. Służba Bezpieczeństwa Ukraińskiej organizacji Nacjonalistów cz.1 i cz. 2
51. Stal Mielec – sekcja piłkarska
52. Rajd na Rzeszowszczyznę zgrupowania partyzanckiego mjr „Zapory" VII – VIII 1946
53. Partzancka potyczka z sowietami Cmolas – Ostrowy Tuszowskie VIII 1946
54. Rzeszowskie lata gen. Władysława Sikorskiego
55. Operacja „Ostra Brama"
56. „Szopka dominikańska" w Rzeszowie
57. Cichociemni, Kapitan Jan Smela, przyjaciel Leopolda Lisa –Kuli, Kazimierz Iranek Osmecki – cichociemny, ppor. Stanisław Sołtys – cichociemny, Por. Władysław Moksyś – cichociemny, mjr Adam Trybus – cichociemny. Kpt. Marian Golarz-Teleszyński – cichociemny, Władysław Miciek – cichociemny, mjr Franciszek Michalik – cichociemny, Kazimierz Furman-Lachowicz cichociemny, TW „Kazik", kpt. Franciszek Rybka, por. Marian Jurecki –Cichociemny, ppor. Bronisław Kamiński-cichociemny, płk. Kazimierz Szternal – cichociemny, por. Józef Zając- cichociemny, por. Zbigniew Mrazek –cichociemny, kpt. Ludwik Fortuna, kpt. Tadeusz Jaworski, mjr Bronisław Konik, płk. Roman Rutkowski, mjr Stanisław Trondowski, por. Przemysław Bystrzycki, Michał Tajchman „Mikita", kpt. Jerzy Niemczycki, ppor. Aleksander Tarnawski ps. Uplaz, mjr Bronisław Lewkowicz,
gen. Elżbieta Zawadzka, jedyna cichociemna, los cichociemnego emigranta
58. Powstanie Warszawskie czy Powstanie Sierpniowe
59. 1 IX 1939 w Rzeszowie
60. Trudne drogi żołnierzy UPA – Włodymyr Szczygielski
61. Polskie Państwo Podziemne
62. Kościół Katolicki na Wołyniu w okresie 1939-1945
63. Środowisko akademickie UMCS w zainteresowaniu Służby Bezpieczeństwa
64. Postawa obojętności, stosunki polsko-żydowskie w czasie II wojny światowej i po wojnie
65. Pomoc Żydom na Rzeszowszczyźnie w czasie II wojny światowej
66. Ośrodek wywiadowczo-dywersyjny „Ruch" Inspektoratu AK w Rzeszów
67. Naliboki 43
68. Kryptonim „Dobry 3"
69. Odbicie żołnierzy AK z aresztu PUBP w Brzozowie 1944
70. UB w Brzozowie 1944-1956
71. Pogrom w Rzeszowie 1945
72. Przesiedlenie Łemków
73. Obraz UPA w ukraińskiej kulturze masowej,
74. Mieczysław Rokitowski – ofiara stanu wojennego
75. Wybory4.06.89 w Polsce pd.-wsch. a SB
76. ROPCiO Przemyśl
77. Propaganda zimnowojenna
78. Borownica k. Birczy 1945
79. Represje wobec żołnierzy batalionu „Zośka" 1944-1945
80. W przeddzień II wojny światowej na Podkarpaciu
81. Obrona linii Dunajca we wrześniu 1939 r.
82. Bitwa o Kolbuszową 8-9 IX 1939 r.
83. Mużyłowice i Czarnokońce – wrzesień 1939 – ostatnie zwycięstwo jednostek Armii „Małopolska"
84. „Służba Zwycięstwu Polski" i Podkarpacie 1939 r.
85. KPN w Przemyślu 1979-1981, KPN na Podkarpaciu 1981-1990
86. Ofiara rodziny Garbulińskich
87. Niepodległościowe organizacje młodzieżowe na Rzeszowszczyźnie 1944-1956
88. Andrzej Abłamowicz
89. Początki okupacji niemieckiej na Rzeszowszczyźnie
90. Przemyski Komitet Samoobrony Ludzi Wierzących
91. Urząd Bezpieczeństwa w Walce z młodzieżą
92. Jan Rostek i wywiad AK
93. Przemysław Bystrzycki – dziesięciolecia inwigilacji
94. Opozycja demokratyczna w krośnieńskiem przed 1980 r.
95. Likwidacja PSL w brzozowskiem przez UB 1946-1947
96. Łukasz Ciepliński – w 59 rocznicę śmierci
97. Niemiecki poligon rakietowy Blizna
98. Józef Baran-Bilewski, olimpijczyk, ofiara Katynia
99. Deportacje na Wschód – sowiecki interes społeczno-ekonomiczny
100. Rzeszowska Młodzieżowa Organizacja „Herkules"
101. Józef Laska ps. Orlicz – bohaterski policjant „granatowy"
102. Opór społeczny przed sierpniem w tarnobrzeskiem
103. Komitet Samoobrony Chłopskiej Ziemi Rzeszowskiej
104. Sprawa organizacyjnego rozpracowania kryptonim „Ziemia"
105. „Burza" w rzeszowskiem
106. Jan Kozłowski – tarnobrzeski opozycjonista
107. Józef Zając – sylwetka generała
108. Trzech chłopców z „Wedety" – potyczka w Drabiniance
109. Początki „Solidarności" w krośnieńskiem, tarnobrzeskiem, Sierpień '80w Rzeszowie
110. Jan Łopuski – Kustosz Pamięci Narodowej

 

Slad 650