Dyskusyjny Klub Książki
serdecznie zaprasza dzieci
na spotkanie z książką

Barbary Gawryluk
„Dwa domy"

dwadomy

 

Spotkanie odbędzie się dnia
7 października 2014 r. (wtorek) o godz. 14:30
w Czytelni MGBP w Głogowie Młp.
Sala 111

 

Zapraszamy.