14 kwietnia 966 roku Mieszko I rozpoczął proces chrystianizacji państwo Polskiego. Powszechnie przyjmuje się, że trwała ona aż do początków XIII w. , choć według źródeł kościelnych poprzednie religie słowiańskie usilnie zwalczano aż do wieku XVII. Mieszko I przyjął chrzest w obrządku rzymskim. Chrzest władcy i erygowanie niezależnego biskupstwa zrównały państwo gnieźnieńskie z chrześcijańskimi krajami Europy i związały Polskę z zachodnim kręgiem kultury chrześcijańskiej.

 

Zdjecie_01.jpg