Drukuj

Miejsko Gminna Biblioteka Publiczna w Głogowie Małopolskim
zaprasza wszystkich chętnych do udziału w konkursie plastycznym pod
hasłem „Moja maska karnawałowa".

Organizator konkursu:

Miejsko Gminna Biblioteka Publiczna
w Głogowie Małopolskim
Filia w Budach Głogowskich
tel. 17 8519117

 

Cele konkursu:

- pobudzanie twórczej aktywności,

- rozwój wrażliwości estetycznej,

- poszukiwanie twórczych i oryginalnych rozwiązań,

- dbałość o tradycję, klimat i nastrój karnawału

 

Zasady uczestnictwa:

- Konkurs przeznaczony jest dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych, przeprowadzony będzie w dwóch kategoriach wiekowych od 7-12 lat i 13-15 lat.

- Karnawałowa maska powinna być wykonana w formie przestrzennej, z dowolnych materiałów, dobrze umocowanych o dowolnym formacie.

- Każda praca powinna być opatrzona metryczką informacyjną umieszczoną na jej odwrocie. Metryczka powinna zawierać: imię i nazwisko, wiek autora i nazwę szkoły.

- Prace niezgodne z regulaminem oraz dostarczone po terminie nie będą oceniane. Organizatorzy nie ponoszą też odpowiedzialności za uszkodzenia spowodowane użyciem przez autora niewłaściwego materiału, ewentualnie nieprawidłowego umocowania poszczególnych elementów maski.

- Organizator zastrzega sobie prawo do publikacji nadesłanych prac. Uczestnictwo w konkursie jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na publikację wizerunku uczestnika.

 

Termin i miejsce składania prac:

- Prace konkursowe należy składać do dnia 14.02.2014 r. w MGBP Filia w Budach Głogowskich (Dom Ludowy) w godzinach jej otwarcia.

 

Nagrody:

- Jury powołane przez organizatora dokona wyboru prac oraz przyzna nagrody i wyróżnienia. Rozstrzygniecie konkursu odbędzie się dnia 26.02.2014 r. o godz. 15:00, który zakończy zabawa karnawałowa.