antologia2 mAntologia obejmuje wiersze powstałe od Średniowiecza do Oświecenia.
Obok tekstu wiersza - ułożony jest równolegle komentarz do utworu. Taki układ pozwala na jednoczesną lekturę wiersza i zapoznanie się z proponowaną jego interpretacją