Wyprawka czytelnicza

Miejsko Gminna Biblioteka Publiczna w Głogowie Małopolskim od września 2018 r. włącza się do pilotażowego projektu dla trzylatków realizowanego w ramach ogólnopolskiej kampanii „Mała książka – wielki człowiek”. Akcja ma zachęcić rodziców do odwiedzania bibliotek i codziennego czytania z dzieckiem.

Recenzentka książki dr hab. Beata Lorens napisała: „Cieszę się, że na kanwie badań nad dziejami rodu Lubomirskich, a zwłaszcza ich linii głogowskiej, zrodziło się u Autora zainteresowanie miastem i jego społecznością w minionych wiekach. Dzięki temu solidne studia prowadzone nad przeszłością jednej z najważniejszych rodzin magnackich w I Rzeczypospolitej wsparły historię regionalną związaną z Głogowem Małopolskim. Tym samym Autor dołączył do grona zacnych Głogowian opisujących dzieje własnej „małej Ojczyzny”. Porównując wcześniejsze monografie i recenzowaną pracę należy jednoznacznie stwierdzić, że badania Roberta Borkowskiego są w wielu wymiarach pionierskie. Decyduje o tym przede wszystkim baza źródłowa. Książka ta nie tylko wypełnia luki, które zawierają wcześniej wydane opracowania, ale pokazuje nowe perspektywy metodologiczne. […][…] Język recenzowanej książki jest klarowny i jasny. Autor ze swadą, piękną polszczyzną, w swoim stylu opowiada historię Głogowa. Wprowadza cytaty ze źródeł, nieraz długie, jednak zawsze dba o wyjaśnienie dziś niezrozumiałych czy trudniejszych zwrotów. Te walory sprawiają, że książkę czyta się chwilami jak powieść”.

 

plakat

 

„Przedwiośnie” Stefana Żeromskiego było lekturą czytaną w bieżącej edycji Narodowego Czytania. Książka ta została wybrana nieprzypadkowo. „Przedwiośnie” ukazuje moment pierwszych lat istnienia II Rzeczpospolitej, po tym jak nasze państwo odrodziło się po latach zaborów.

Otwarcie sali kinowej

Po kilkumiesięcznych oczekiwaniach mieszkańcy Głogowa Małopolskiego mogli wreszcie obejrzeć premierowy pokaz filmu o Franciszku Kotuli pt. „Swój nieznany”. Seans odbył się 2 września 2018 r. i połączony był z uroczystością otwarcia po generalnym remoncie sali kinowej. Przecięcia wstęgi dokonali burmistrz Paweł Baj, zastępca burmistrza Jerzy Komaniecki, Bogusław Kotula, syn Franciszka i wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Zenon Sasiela.

Baner reklamujący

8 września 2018 r. o godz. 10.00 na głogowskim rynku odbędzie się Narodowe Czytanie fragmentów „Przedwiośnia” Stefana Żeromskiego. Jest to już siódma edycja Narodowego Czytania, której celem jest promocja czytelnictwa, ale również forma budowania postaw patriotycznych.