Janina Agnieszka Nabel

Bohaterka niniejszego biogramu była długoletnią nauczycielką w głogowskiej szkole. Uczyła języka rosyjskiego. Umiejętność posługiwania się tym językiem posiadła w czasie II wojny światowej, gdy wraz z rodziną wywieziono ją na Sybir.

Urodziła się 9 stycznia 1910 r. Jej rodzicami byli Jan Ładoś i Julianna z domu Mazanek. Była jednym z ośmiorga ich dzieci, na które składało się 5 braci i 3 siostry. Trzeba zaznaczyć, że całe rodzeństwo zostało starannie wyedukowane. Janina Agnieszka, podobnie jak jej starsza siostra Maria, ukończyła Seminarium Nauczycielskie Żeńskie ss. Boromeuszek w Łańcucie, zresztą w jej ślady poszła również młodsza siostra Zofia. Pracę w szkole rozpoczęła w 1930 r. we wsi Kołodziejówka położonej w dawnym województwie tarnopolskim. Jednak już rok później, na własną prośbę, została przeniesiona do szkoły we wsi Tłuste (ukraińskie Touste) w rejonie Zaleszczyk.