Drukuj
Okładka książki

Recenzentka książki dr hab. Beata Lorens napisała: „Cieszę się, że na kanwie badań nad dziejami rodu Lubomirskich, a zwłaszcza ich linii głogowskiej, zrodziło się u Autora zainteresowanie miastem i jego społecznością w minionych wiekach. Dzięki temu solidne studia prowadzone nad przeszłością jednej z najważniejszych rodzin magnackich w I Rzeczypospolitej wsparły historię regionalną związaną z Głogowem Małopolskim. Tym samym Autor dołączył do grona zacnych Głogowian opisujących dzieje własnej „małej Ojczyzny”. Porównując wcześniejsze monografie i recenzowaną pracę należy jednoznacznie stwierdzić, że badania Roberta Borkowskiego są w wielu wymiarach pionierskie. Decyduje o tym przede wszystkim baza źródłowa. Książka ta nie tylko wypełnia luki, które zawierają wcześniej wydane opracowania, ale pokazuje nowe perspektywy metodologiczne. […][…] Język recenzowanej książki jest klarowny i jasny. Autor ze swadą, piękną polszczyzną, w swoim stylu opowiada historię Głogowa. Wprowadza cytaty ze źródeł, nieraz długie, jednak zawsze dba o wyjaśnienie dziś niezrozumiałych czy trudniejszych zwrotów. Te walory sprawiają, że książkę czyta się chwilami jak powieść”.

Dzieje_Glogowa_okladki.jpg


AdmirorGallery 5.2.0, author/s Vasiljevski & Kekeljevic.