8 maja 2019 r. w Dniu Bibliotekarza odbył się jubileusz 70-lecia Miejsko Gminnej Biblioteki Publicznej w Głogowie Małopolskim. Było to święto zarówno bibliotekarzy jak i czytelników. Na jubileuszowej gali pojawili się przedstawiciele samorządu, Paweł Baj burmistrz Głogowa Małopolskiego, jego zastępca pan Piotr Niedziela, Paweł Ślęzak przewodniczący Rady Miejskiej oraz radne Barbara Madej i Anna Oczoś. Gośćmi byli również pani Barbara Chmura dyrektorka Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Rzeszowie i Lucyna Kloczkowska kierowniczka działu instrukcyjno-metodycznego WiMBP w Rzeszowie oraz dyrektorzy bibliotek samorządowych powiatu rzeszowskiego – Dorota Madej ze Świlczy, Grażyna Paździorny z Dynowa, Alicja Warzybok z Lubeni, Ewa Wantrych z Trzebowniska i Alicja Kustra z Tyczyna. Na uroczystość przybyły również osoby współpracujące z głogowską biblioteką, Mieczysław Łyp przewodniczący Związku Literatów Polskich oddział w Rzeszowie, Adam Decowski rzeszowski poeta i satyryk, Elżbieta Dudek-Młynarska kierowniczka Muzeum Etnograficznego im. F. Kotuli w Rzeszowie, Bartosz Kuźniar z wydawnictwa Edytorial i Justyna Adamiec właścicielka firmy Nasza Drukarnia. Uroczystość zaszczycili także swoją obecnością dyrektorzy placówek oświatowych gminy Głogów Małopolski, z którymi nasza biblioteko blisko współpracuje.
Po przywitaniu gości prowadzący galę dyrektor MGBP Robert Borkowski przyjął życzenia od gości, a następnie przedstawił rys historyczny głogowskiej biblioteki i jej współczesne oblicze. Uczestnicy jubileuszu obejrzeli również specjalny film promujący czytelnictwo w naszej gminie zatytułowany „Biblioteka troszczy się o duszę”. Po filmie odbyło się wręczanie nagród dla obecnych i byłych pracowników MGBP oraz dla czytelników, którzy wyróżnili się największą ilością wypożyczanych książek. Łącznie nagrodzonych zostało 30 czytelników, w tym połowa z nich to dzieci, co jest niezwykle budujące. Na zakończenie nagrody odebrali laureaci konkursów, plastycznego i fotograficznego, zorganizowanych dla uczczenia jubileuszu. O część artystyczną zatroszczył się zespół Łubu Dubu. Po uroczystościach wszyscy mogli skosztować jubileuszowego tortu, który oczywiście przybrał postać książki oraz powspominać dawne chwile, z których składa się 70-letnia już historia głogowskiej biblioteki.

 

Zdjęcia z jubileuszu

Zdjecie_001.jpgZdjecie_002.jpgZdjecie_003.jpgZdjecie_004.jpgZdjecie_005.jpgZdjecie_006.jpgZdjecie_007.jpgZdjecie_008.jpgZdjecie_009.jpgZdjecie_010.jpgZdjecie_011.jpgZdjecie_012.jpgZdjecie_013.jpgZdjecie_014.jpgZdjecie_015.jpgZdjecie_016.jpgZdjecie_017.jpgZdjecie_018.jpgZdjecie_019.jpgZdjecie_020.jpgZdjecie_021.jpgZdjecie_022.jpgZdjecie_023.jpgZdjecie_024.jpgZdjecie_025.jpgZdjecie_026.jpgZdjecie_027.jpgZdjecie_028.jpgZdjecie_029.jpgZdjecie_030.jpgZdjecie_031.jpgZdjecie_032.jpgZdjecie_033.jpgZdjecie_034.jpgZdjecie_035.jpgZdjecie_036.jpgZdjecie_037.jpgZdjecie_038.jpgZdjecie_039.jpgZdjecie_040.jpgZdjecie_041.jpgZdjecie_042.jpgZdjecie_043.jpgZdjecie_044.jpgZdjecie_045.jpgZdjecie_046.jpgZdjecie_047.jpgZdjecie_048.jpgZdjecie_049.jpgZdjecie_050.jpgZdjecie_051.jpgZdjecie_052.jpgZdjecie_053.jpgZdjecie_054.jpgZdjecie_055.jpgZdjecie_056.jpgZdjecie_057.jpgZdjecie_058.jpgZdjecie_059.jpgZdjecie_060.jpgZdjecie_061.jpgZdjecie_062.jpgZdjecie_063.jpgZdjecie_064.jpgZdjecie_065.jpgZdjecie_066.jpgZdjecie_067.jpgZdjecie_068.jpgZdjecie_069.jpgZdjecie_070.jpgZdjecie_071.jpgZdjecie_072.jpgZdjecie_073.jpgZdjecie_074.jpgZdjecie_075.jpgZdjecie_076.jpgZdjecie_077.jpgZdjecie_078.jpgZdjecie_079.jpgZdjecie_080.jpgZdjecie_081.jpgZdjecie_082.jpgZdjecie_083.jpg