Projekt165                MEiDN 165

                         


    Rozpoczęły się prace nad wdrożeniem projektu modernizacji głogowskiej biblioteki. Wsparcie finansowe projektu „Modernizacja Miejsko Gminnej Biblioteki Publicznej w Głogowie Małopolskim" w ramach Programu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego „Rozwój infrastruktury kultury/Infrastruktura kultury" pozwoli na unowocześnienie biblioteki.

 

 

 

Biblioteka już po modernizacji!

 

    W 2013 roku MGBP w Głogowie Małopolskim otrzymała dotację z Programu Ministra MKiDN na realizację projektu „Modernizacja Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Głogowie Małopolskim. Wsparcie finansowe programu wyniosło 80 000 zł, a koszt całkowity zadania blisko 108 000 zł.

Działania objęły częściową wymianę mebli w oddziale dla dzieci oraz w filiach. W skład każdego kompletu weszły biurka dla pracowników, regały na książki oraz stoliki dla czytelników. Nowoczesna aranżacja oraz pomalowane pomieszczenia zachęcają do odwiedzenia biblioteki.

Środki z dotacji zostały również przeznaczone na zakup komputerów dla pracowników oraz budowę serwerowni i sieci komputerowej.

Dotacja z MKiDN pomogła w znaczący sposób unowocześnić bibliotekę. Zakup sprzętu komputerowego w znaczący sposób przyśpieszy wdrażanie programu bibliotecznego.

 

Zdjęcia przed modernizacją

 

1_biurko_stare.jpg1_stare_regały.jpg1_stare_regały_.jpg2_regały_stare.jpg2_stare_regały.jpg3_regały_stare.jpg4_regały_stare.jpg5_stare__metalowe_reagały.jpg6_widok_na_reagły_stare.jpg7_regały_stare.jpgbiurko_stare.jpgregał_stary_-_wejscie.jpgstare_biurko.jpgstare_biurko_.jpgstare_meble.jpgstare_meble_2.jpgstare_regały.jpgstare_regały_.jpgstare_regały_2.jpgstary_komputer.jpg

 

 

Zdjęcia po modernizacją

 

1_nowe_regały.jpg1_nowe_regały_.jpg1_regały_nowe.jpg2_regały_i_kącik_dla_czytelnika_nowe.jpg2_wejście_-_nowe_mebler.jpg3_komputer.jpg3_regały_nowe.jpg3_wejscie_-_nowe_meble.jpg4_nowe_regały_i_kacik_dla_czytelnika.jpg4_regały_nowe.jpg5_regały_nowe.jpg6_nowe_regały.jpg7_widok_na_regały_nowe.jpgbiurko_nowe.jpgklimatyzator.jpgkomputer.jpgkomputer_2.jpgmodernizacja-_oddzial_dla_dzieci.jpgnowe.jpgnowe_biurko.jpgnowe_biurkokomputer.jpgnowe_meble.jpgnowe_meble_4.jpgnowe_regały.jpgnowe_regały_.jpgnowe_regały_2.jpgnowe_regały_2_.jpgnowe_regały_3.jpgnowe_regały_3_.jpgnowe_regały_komputer.jpgnowy_regał_narożny.jpgszafa_teinformatyczna_serwer_i_pomieszczenie_serwerowni.jpgszafa_teleinformatyczna.jpg