Ósmy odcinek Głogowskiej Ścieżki Historycznej opowiada o dawnych zwyczajach kultywowanych w miasteczku. Franciszek Kotula w swojej książce „Miasteczko” napisał: „Tradycja, pamięć i świadomość pokoleń – niedoceniana, a przecież wielka to rzecz. Właśnie tradycją żyją i trzymają się ludy, narody. […] Współczesna atmosfera i styl życia faktycznie oznaczają śmierć dla tradycji. Mógłbym na ten temat dużo powiedzieć, właśnie z własnego doświadczenia. Zaś tradycja żyje wówczas, gdy przedstawiciele starszego, już schodzącego pokolenia przekazują ją młodemu, wstępującemu”. Zgodnie z tymi słowami do wzięcia udziału w filmie zaproszeni zostali panowie Roman Grodecki i Walenty Kotula, członkowie Stowarzyszenia „Lasowiacy”, które zajmuje się utrwalaniem głogowskiej tradycji. Film polecany jest szczególnie młodemu pokoleniu.