Działające przy naszej bibliotece Stowarzyszenie „Lasowiacy” w ramach projektu „Odkrywanie historii Głogowa Małopolskiego” finansowanego z funduszów europejskich wydało książkę „Dzieje rodu Lubomirskich z Głogowa Małopolskiego” autorstwa Roberta Borkowskiego.

Jest to opowieść o rodzinie książęcej, która była właścicielami majątku głogowskiego w XVIII w. Odkrywa ona fakty z ich życia, zdradzając, jak istotną pełnili oni rolę zarówno w dziejach Polski, jak i w historii lokalnej. Autor wnikliwie analizuje najważniejsze źródła związane z Lubomirskimi – korespondencję. Dzięki tym materiałom udało się odtworzyć wiele szczegółów z ich życia. Czytając o historii rodu można również bliżej poznać wiele zagadnień z historii osiemnastowiecznej Rzeczypospolitej i zrozumieć mechanizmy, które kształtowały ówczesne wydarzenia.

Okładka książki

Znany polski etnograf wywodzący się z Głogowa Małopolskiego, Franciszek Kotula, w swojej książce „U źródeł” napisał: „Życie na dawnej wsi polskiej było surowe, ciężkie, twarde, niebezpieczne, często głodne. Z tego względu dominował bezwzględny realizm, na sentymenty i uczucia pozostawało niewiele miejsca. Często zdarzały się prawdziwe tragedie: wojny, pożary, zarazy, choroby, ucisk”. Przewrotne, tak jak inne polskie wsie, również miało trudną historię. [...] Może właśnie te trudy życia spowodowały, że mieszkańcy Przewrotnego musieli być twardzi i nie poddawali się przeciwnościom losu.

Okładka książki

Recenzentka książki dr hab. Beata Lorens napisała: „Cieszę się, że na kanwie badań nad dziejami rodu Lubomirskich, a zwłaszcza ich linii głogowskiej, zrodziło się u Autora zainteresowanie miastem i jego społecznością w minionych wiekach. Dzięki temu solidne studia prowadzone nad przeszłością jednej z najważniejszych rodzin magnackich w I Rzeczypospolitej wsparły historię regionalną związaną z Głogowem Małopolskim. Tym samym Autor dołączył do grona zacnych Głogowian opisujących dzieje własnej „małej Ojczyzny”. Porównując wcześniejsze monografie i recenzowaną pracę należy jednoznacznie stwierdzić, że badania Roberta Borkowskiego są w wielu wymiarach pionierskie. Decyduje o tym przede wszystkim baza źródłowa. Książka ta nie tylko wypełnia luki, które zawierają wcześniej wydane opracowania, ale pokazuje nowe perspektywy metodologiczne. […][…] Język recenzowanej książki jest klarowny i jasny. Autor ze swadą, piękną polszczyzną, w swoim stylu opowiada historię Głogowa. Wprowadza cytaty ze źródeł, nieraz długie, jednak zawsze dba o wyjaśnienie dziś niezrozumiałych czy trudniejszych zwrotów. Te walory sprawiają, że książkę czyta się chwilami jak powieść”.

Okładka książki

Dr. Robert Borkowski jest historykiem mającym już znaczny dorobek naukowy z zakresu dziejów regionu Głogowa Małopolskiego, które trwają już ponad 400 lat i znacznie krótszej, bo 70-letniej historii parafii w tej miejscowości. Autor wykorzystał do niej zarówno źródła archiwalne, jak i nieliczne opracowania poruszające wybrane zagadnienia tego tematu, stąd Jego praca ma charakter pionierski i wnosi sporą dawkę wiedzy w tym zakresie, szczególnie jeśli chodzi o część historyczną. [...] Charakteryzując tę książkę muszę dodać, że na szczególne uznanie zasługuje liczny i ciekawy materiał ilustracyjny, począwszy  od zdjęć dokumentów archiwalnych, a skończywszy na współczesnym obliczu wsi i parafii. Opracowani dr. R. Borkowskiego uważam za ważny wkład w dzieje regionu i polecam zarówno jego mieszkańcom, jak i nauczycielom historii oraz młodzieży szkolnej, która dzięki temu może jeszcze bardziej pokochać swoją "małą Ojczyznę".

Prof. zw. dr hab. Jan Kwak

okladka     Oddajemy w Państwa ręce pierwszy tom „Kronik Głogowskich". Wzorem innych miejscowości chcemy zebrać i utrwalić na papierze najważniejsze dla naszej społeczności informacje, historie, a także twórczość lokalnych artystów. Pojawią się tu niepublikowane dotychczas utwory mieszkańców gminy, ich wspomnienia i fotografie. Jednocześnie zachęcamy do dzielenia się swoją wiedzą w tym temacie i współtworzenia niniejszej publikacji.

    W pierwszym tomie znajdą Państwo pierwszą część historii Głogowa Małopolskiego , w kolejnych pojawi się poezja, gawędy i wspomnienia oraz inne tematy.

Anna Kopeć, Dyrektor MGBP

Audycja w Radio Rzeszów:

 

osp mMiło nam poinformować , iż Miejsko Gminna Biblioteka Publiczna w Głogowie Małopolskim zleciła publikację książki autorstwa pana Jana Krawca „ Ochotnicza Straż Pożarna w Głogowie Małopolskim". Jest to historia głogowskich OSP – od początków działalności po dzień dzisiejszy. Jak pisze w słowie wstępnym sam autor: Niniejszą książkę pragnę poświęcić WSZYSTKIM STRAŻAKOM OCHOTNIKOM, którzy przez całe dorosłe życie oddawali swe siły w walce z żywiołem ognia, a ostatnie lata z innymi kataklizmami, jak również z wypadkami drogowymi.

RekodzieloKultura ludowa jest ważną częścią naszej tradycji i historii. W jej skład wchodzi również rękodzielnictwo. Wykonywane indywidualnie prace wykorzystujące najróżniejsze techniki plastyczne cieszą oko i zdobią domy. Oddajemy w Państwa ręce kolejną książkę – tym razem zawiera ona zbiór fotografii rękodzieła z terenu naszej gminy. Na ów album złożyły się prace członków organizacji takich jak: Koła Gospodyń Wiejskich, Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów oraz Klubu Seniora w Głogowie Małopolskim. Osobny rozdział stanowią prace indywidualne. Misternie wykonywane ozdoby wzbudzają zachwyt i podziw dla talentu twórców. Zachęcam do poznania się z bogatym zbiorem prac wykorzystujących różne techniki i materiały.

Paweł Baj
Burmistrz Głogowa Małopolskiego
(ze wstępu)

Projekt współfinansowany przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu
współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej

matka boza glogowska m„Matka Boża Głogowska” to zbiór artykułów, które są rozszerzoną wersją referatów wygłoszonych na konferencji naukowej Sanktuarium i obraz Matki Bożej w Głogowie Małopolskim. Dzieje – kult – przesłanie. Konferencja miała miejsce w Głogowie Małopolskim 6 października 2011 r. i była elementem przygotowań do utworzenia w mieście sanktuarium maryjnego. Autorzy artykułów są osobami, które charakteryzują się znajomością dziejów religijności w Polsce, dlatego podeszli do zagadnienia bardzo skrupulatnie. W książce można znaleźć artykuły, które podejmują tematy dziejów miasta i parafii, analizują dokumenty związane z fundacjami religijnymi oraz dokonują porównań obrazów maryjnych w Głogowie Małopolskim z innymi znanymi obrazami. Efektem obrad konferencji jest wniosek, że dawniej w mieście czczone były dwa różne obrazy maryjne: Matki Bożej Śnieżnej znajdujący się w kaplicy Na Piasku i Matki Bożej Głogowskiej znajdujący się w świątyni farnej.

NAKŁAD WYCZERPANY

glogow i okolice mGłogów Małopolski wraz z otaczającą go gminą zalicza się do najpiękniejszych zakątków powiatu rzeszowskiego i Podkarpacia. Miasto i miejscowości naszej gminy otaczają rozległe masywy leśne, odkryć tu można ciekawe obiekty zabytkowe, miejsca o niepowtarzalnych walorach krajobrazowych czy obiekty użyteczności publicznej na miarę XXI wieku. [...] Na terenie gminy Głogów Małopolski istnieją wyjątkowo dobre warunki dla rekreacji i turystyki z doskonałym zapleczem gospodarczym i bazą noclegową. Piesze wędrówki leśne, wielokilometrowe trasy rowerowe, nauka jazdy konnej, gra w golfa czy nauka żeglarstwa i możliwość jego uprawiania przyciągają amatorów czynnego wypoczynku. Oddając w ręce Czytelnika album chciałbym, aby był on przewodnikiem dla tych, którzy odwiedzają naszą gminę po raz pierwszy, a dla mieszkańców i stałych gości był wskazówką do odkrywania na nowo pełnego wymiaru piękna i zalet głogowskiej ziemi.

Paweł Baj
Burmistrz Głogowa Małopolskiego (ze wstępu)

   

z glogowskiego stoluKsiążka „Z głogowskiego stołu” powstała w oparciu o współpracę z działającymi w gminie Głogów Małopolski Kołami Gospodyń Wiejskich oraz miejscowym Związkiem Emerytów, Rencistów i Inwalidów. Członkowie tych organizacji kultywują zwyczaje i tradycje naszego regionu, do których m.in. należą przepisy potraw przygotowywanych przez wcześniejsze pokolenia głogowian. Wśród przepisów znaleźć można wiele oryginalnych dań spotykanych jedynie w naszym regionie. „Z głogowskiego stołu” to książka nie tylko dla mieszkańców gminy, ale również dla wszystkich amatorów dobrego jadła i osób lubiących odkrywać nowe smaki.

 

 

Audycja w Radio Rzeszów: