Dr. Robert Borkowski jest historykiem mającym już znaczny dorobek naukowy z zakresu dziejów regionu Głogowa Małopolskiego, które trwają już ponad 400 lat i znacznie krótszej, bo 70-letniej historii parafii w tej miejscowości. Autor wykorzystał do niej zarówno źródła archiwalne, jak i nieliczne opracowania poruszające wybrane zagadnienia tego tematu, stąd Jego praca ma charakter pionierski i wnosi sporą dawkę wiedzy w tym zakresie, szczególnie jeśli chodzi o część historyczną. [...] Charakteryzując tę książkę muszę dodać, że na szczególne uznanie zasługuje liczny i ciekawy materiał ilustracyjny, począwszy  od zdjęć dokumentów archiwalnych, a skończywszy na współczesnym obliczu wsi i parafii. Opracowani dr. R. Borkowskiego uważam za ważny wkład w dzieje regionu i polecam zarówno jego mieszkańcom, jak i nauczycielom historii oraz młodzieży szkolnej, która dzięki temu może jeszcze bardziej pokochać swoją "małą Ojczyznę".  Prof. zw. dr hab. Jan Kwak

Dr. Robert Borkowski jest historykiem mającym już znaczny dorobek naukowy z zakresu dziejów regionu Głogowa Małopolskiego, które trwają już ponad 400 lat i znacznie krótszej, bo 70-letniej historii parafii w tej miejscowości. Autor wykorzystał do niej zarówno źródła archiwalne, jak i nieliczne opracowania poruszające wybrane zagadnienia tego tematu, stąd Jego praca ma charakter pionierski i wnosi sporą dawkę wiedzy w tym zakresie, szczególnie jeśli chodzi o część historyczną. [...] Charakteryzując tę książkę muszę dodać, że na szczególne uznanie zasługuje liczny i ciekawy materiał ilustracyjny, począwszy  od zdjęć dokumentów archiwalnych, a skończywszy na współczesnym obliczu wsi i parafii. Opracowani dr. R. Borkowskiego uważam za ważny wkład w dzieje regionu i polecam zarówno jego mieszkańcom, jak i nauczycielom historii oraz młodzieży szkolnej, która dzięki temu może jeszcze bardziej pokochać swoją "małą Ojczyznę".

Prof. zw. dr hab. Jan Kwak