22 września odbyło się kolejne spotkanie poświęcone historii Głogowa Małopolskiego.

Tym razem poruszaliśmy temat szpitala – domu ubogich, czyli przytułku dla osób starszych, który powstał w naszym mieście w 1631 roku z inicjatywy ówczesnego właściciela Mikołaja Spytka Ligęzy. Uczestnicy mogli zaznajomić się z treścią aktu fundacji szpitala zawartą w dokumentach archiwalnych oraz prześledzić jego dzieje na przestrzeni ostatnich stuleci, aż do likwidacji fundacji w 1949 roku.

Rolą szpitala nie było leczenie, a dawanie schronienia ubogim, tak aby nie byli skazani na żebractwo. Fundator oznajmiał w przywileju, że czyni to z pobudek dobroczynnych i przestrzegał, aby „potomki moje pod przekleństwem na tym świecie i pod niełaską bożą” dochowali wszelkich zapisów zawartych w przywileju. Po II wojnie światowej władza komunistyczna, nie licząc się z intencjami Ligęzy, zlikwidowała fundację.

Czyżby zatem dosięgło ją przekleństwo wielmoży?

 

Zdjecie_01.jpgZdjecie_02.jpgZdjecie_03.jpgZdjecie_04.jpgZdjecie_05.jpgZdjecie_06.jpgZdjecie_07.jpgZdjecie_08.jpgZdjecie_09.jpg