kronikiglogowskie duze logo

„Kroniki Głogowskie” wydawane są przez MGBP w Głogowie Małopolskim od 2013 r. Intencją związaną z tym wydawnictwem jest propagowanie w formie pisemnej kultury i historii naszej gminy. Każdy tom poświęcony jest osobnemu tematowi i stanowi unikalny wkład autorów w rozwój kultury i popularyzowanie historii regionalnej. Zapraszamy wszystkich chętnych do włączenia się w proces powstawania „Kronik Głogowskich” poprzez udostępnianie własnej twórczości literackiej, poezji, opracowań prac plastycznych czy zdjęć. Warunek jest jeden. Wszystkie muszą wiązać się tematycznie z naszą gminą.


TOM I

Tom I „Kronik Głogowskich” zawiera fragment pracy autorstwa Roberta Borkowskiego dotyczącą historii Głogowa Małopolskiego w XVIII wieku. Jest to opracowanie zupełnie nowatorskie, gdyż do tej pory nikt nie zajmował się tą problematyką. Autor pokrótce przedstawił założenie miasta w 1570 r. i jego początki oraz historię właścicieli Głogowa do końca XVII w. Następnie obszernie omówił dzieje miasta w XVIII wieku. W środku znaleźć można zdjęcia dokumentów, do których dotarł autor w różnych archiwach, a także inne wartościowe ilustracje. Jako załączniki dodana została treść trzech dokumentów z początków miasta, m.in. aktu lokacji. Objętość „Kronik” nie pozwoliła na wydrukowanie całej pracy autora, mimo to publikacja ta jest niezwykle cenna dla wszystkich pasjonatów historii Głogowa Małopolskiego.

Kroniki_Głogowskie_TOM_I.jpgKroniki_Głogowskie_TOM_I_fragmenty.jpg


TOM II

Tom II „Kronik Głogowskich” zawiera wiersze pani Marii Kani należącej do głogowskiej Aktywnej Grupy Twórców. Urodziła się we Lwowie, a swoje życie osobiste i zawodowe związała z gminą Głogów Małopolski. Maria Kania posiada wiele pasji, zajmuje się dziewiarstwem ręcznym, malowaniem, odlewaniem i zdobieniem glinianych masek, korzenioplastyką. Jej najnowszym osiągnięciem są wiersze, które zaczęły powstawać od 2012 r. Ich tematyka związana jest z przemyśleniami i refleksją dotyczącą przeszłości, przemijaniem i upływem czasu. Część wierszy została poświęcona różnym osobom, które odegrały istotną rolę w życiu autorki. Każdemu wierszowi towarzyszy odpowiednio dobrane zdjęcie. Zapraszamy do przeniesienia się w świat poezji.

Kroniki_Głogowskie_TOM_II.jpgKroniki_Głogowskie_TOM_II_fragmenty.jpg


TOM III

Tom III „Kronik Głogowskich” jest zbiorem różnych tekstów literackich, które powstały jako prace konkursowe lub pod wpływem innych inspiracji. Są to głównie wiersze, ale także krótkie opowiadania. W każdej pracy znajdziemy uczucie, jakie autorzy żywią do miejsca swojego pochodzenia lub zamieszkania. To miłość i przywiązanie. Przyjemnie czyta się o swojej ziemi rodzinnej, o jej przeszłości i teraźniejszości. Tom III „Kronik Głogowskich”, to lektura dla każdego, kto myśli i czuje podobnie.

Kroniki_Głogowskie_TOM_III.jpgKroniki_Głogowskie_TOM_III_fragmenty.jpg


TOM IV

W czwartym wydaniu „Kronik Głogowskich” zaprezentowane zostały zwycięskie prace dzieci i młodzieży wyłonione w konkursach gminnych i ponadgminnych organizowanych przez szkoły i stowarzyszenia. [...] Rozwój młodego człowieka bardzo często uzależniony jest od rozbudzenia pasji tworzenia i umiejętnego prowadzenia go przez nauczycieli. Bez ich mądrych uwag, podpowiedzi i dodawania sił w momentach zwątpienia wiele z zaprezentowanych prac na pewno by nie powstało. Dlatego bardzo serdecznie dziękuję nauczycielom i wychowawcom za trud wkładany w kształtowanie młodych ludzi, wyrabianie w nich wrażliwości na piękno, pomocy w poszukiwaniu własnych stylów i smaków artystycznych. Zapraszam do ciekawej lektury.

Paweł Baj, burmistrz Głogowa Małopolskiego (z przedmowy)

Kroniki_Głogowskie_TOM_IV.jpgKroniki_Głogowskie_TOM_IV_fragmenty.jpgKroniki_Głogowskie_TOM_IV_fragmenty2.jpg


TOM V

Tom V „Kronik Głogowskich” to zbiór tekstów wspomnieniowych, które częściowo ukazywały się już kiedyś na łamach „Ziemi Głogowskiej”. Autorami tekstów są Walenty Kotula i Roman Grodecki wywodzący się z długo zasiedziałych rodów mieszczan głogowskich. Obaj opowiadają o czasach swojego dzieciństwa, o tym jak widzieli i postrzegali Głogów Małopolski i jego okolice, gdy mieli zaledwie po kilka lat. To ważne świadectwo, ponieważ tamten świat już przeminął, pozostał utrwalony jedynie na zdjęciach. Dzięki gawędom obu panów zdjęcia te ożywiają się, nie są już tylko milczącymi ilustracjami, a wielce wymownymi obrazami. Warto sięgnąć po ten tom „Kronik Głogowskich” i skonfrontować świat w nich utrwalony z dzisiejszą rzeczywistością.

 

Kroniki_Głogowskie_TOM_V.jpgKroniki_Głogowskie_TOM_V_fragmenty.jpg


TOM VI

Do dziś dnia jeszcze wysterczają mury,
Na równych polach miasteczka Głogowa
Widać był klasztor, poznać ze struktury,
Lecz różne o nim krążą słowa.
Tak zaczyna się poemat Tomasza Adama Stryjewskiego zatytułowany „Klasztor pod Głogowem”, napisany w 1838 r., w czasach kiedy tworzyli tacy poeci jak Adam Mickiewicz i Juliusz Słowacki. Chociaż autor poematu twierdzi, że struktura murów przypomina klasztor, w rzeczywistości budowla ta była ruinami kościoła św. Wincentego à Paulo, zbudowanego w latach 1762-1766 przez właścicielkę Głogowa Urszulę Lubomirską. Kościół spłonął w 1803 r. i odtąd pobudzał wyobraźnię zarówno mieszczan, jak i poetów. Dzisiaj niestety, zabytek ten już nie istnieje, lecz wydobyty z teczek archiwalnych poemat z epoki romantyzmu, inspirowany tą budowlą jest równie wartościowy. Dlatego został przywrócony zbiorowej pamięci poprzez opublikowanie go w tomie VI „Kronik Głogowskich”.

 

Okładka.jpgZdjecie_01.jpgZdjecie_02.jpg


TOM VII

Tom VII „Kronik Głogowskich” poświęcony jest czynowi niepodległościowemu głogowian sprzed 100 lat. W zamieszczonym w „Kronikach” opowiadaniu „Zawsze wiernym pozostanę” poznajemy losy kilku osób żyjących w Głogowie Małopolskim wiek temu, którzy wzięli udział w I wojnie światowej walcząc w różnych formacjach wojskowych. Oczami bohaterów opowiadania poznajemy wydarzenia, dzięki którym Polska odzyskała niepodległość. Siódmy tom „Kronik” wydany został z myślą o uczczeniu okrągłej rocznicy wyzwolenia Polski z niewoli zaborów, ale również, aby uhonorować tych głogowian żyjących w tamtych czasach, którzy się do wyzwolenia przyczynili.

 

Zdjecie_01.jpgZdjecie_02.jpgZdjecie_03.jpg

 


TOM VIII

W kolejnym, VIII tomie „Kronik Głogowskich”, zostały zamieszczone wspomnienia pani Teresy Mastalskiej-Chwiejczak zawierające obrazy przeszłości z czasów II wojny światowej. Pani Teresa cały okres okupacji niemieckiej spędziła w Głogowie Małopolskim i na początku lat 90. XX w. postanowiła opisać los głogowskich Żydów poddawanych represjom przez Niemców. Czytając wspomnienia można poznać ludzi i ich świat, który uległ całkowitej zagładzie. We wspomnieniach na nowo przywoływane są do życia osoby, które zostały zamordowane w podgłogowskim Borze albo zagazowane i skremowane w obozie zagłady w Bełżcu. Niektóre fragmenty tekstu wywołują refleksję, inne pobudzają do myślenia, a jeszcze inne wywołują wręcz ciarki na skórze. Pani Teresa Mastalska-Chwiejczak jest świadkiem historii, a jej wspomnienia są ważnym świadectwem Holokaustu.

 

KG8.jpg

 


TOM IX

W 2023 roku mija 40 lat od śmierci Franciszka Kotuli. Jest to okazja do zaprezentowania fragmentów mało znanego rękopisu jego autorstwa „Głogowskie obrazki. Z opowiadań ojca, z tradycji, z osobistych wspomnień i badań zebrał i zestawił Franciszek Kotula”, który znajduje się w zbiorach Miejsko Gminnej Biblioteki Publicznej im. Rudolfa Menerki w Głogowie Małopolskim. Ten słynny głogowianin, poprzez swoją twórczość pisarską, miał ogromny wpływ na kształtowanie się świadomości o historii regionalnej wśród mieszkańców miasta. Legendarna wśród głogowian książka „Miasteczko” stała się wręcz lokalną biblią, niemal świętością. Dla Franciszka Kotuli Głogów Małopolski w czasie jej powstawania nie był już tym samym, który zapamiętał z okresu swojego dzieciństwa i młodości. Dlatego chciał przywrócić ducha dawnych czasów. Pierwsza jego próba dokonania tego dzieła, to właśnie „Głogowskie obrazki”. Dotąd pozostawały one w rękopisie, lecz teraz obszerne fragmenty dostępne są w IX tomie „Kronik Głogowskich”. Zapraszamy do lektury.

Kroniki.jpgZdjecie_01.jpgZdjecie_02.jpg