Plan zajęć:

3.02.2015 godz. 1200-1400 „Śnieżne pingwinki” – papieroplastyka
5.02.2015 godz. 1000-1200 „Feriowa książka” –zajęcia literackie
10.02.2015 godz. 1200-1400 „Walentynkowy łańcuch serc” – papieroplastyka
12.02.2015 godz. 1000-1200 „Feriowa książka” – zajęcia plastyczne