spolecznoscJan Krawiec, SPOŁECZNOŚĆ ŻYDOWSKA W GŁOGOWIE MAŁOPOLSKIM, Głogów Małopolski 2010, ss. 96

W ostatnim czasie ukazała się nowa książka pt. Społeczność żydowska w Głogowie Małopolskim, autorstwa znanego regionalisty Jana Krawca. Jest to książka, która w sposób całościowy i kompetentny podejmuje temat historii życia, kultury i obyczajów społeczności żydowskiej w Głogowie Małopolskim.

W książce została opisana m.in. historia Głogowa i życie ludności żydowskiej w przedwojennej Gminie wyznaniowej, z jej statystycznym opracowaniem dotyczącym liczebności Żydów w Głogowie. Autor opisał rolę i znaczenie ważnych osób pochodzenia żydowskiego, ich zwyczaje i obrzędy związane m.in. z prowadzeniem cmentarza i modlitwami za zmarłych, jak Izkor, Kadisz czy El male rachamim. Jan Krawiec opisał również getto w Głogowie, i przypomniał o tragicznej śmierci blisko 5 tysięcy Żydów, zamordowanych w pobliskim lesie Bór.

Autor, znany publicysta i historyk naszego miasteczka, opisał ten temat, ponieważ do tej pory nikt nie opracował kompleksowo tej problematyki. Ukazywały się jedynie informacje w formie szczątkowej, ale nie było szerszych opisów. W wyniku działań wojennych prawie wszystkie informacje dotyczące głogowskich Żydów zostały zniszczone.

Książka niewątpliwie wnosi istotny wkład w projekt poświęcony zachowaniu pamięci o tragicznej historii narodu żydowskiego, ochronie pozostałości kultury żydowskiej oraz zbliżeniu narodów, które niegdyś tworzyły jedną wspólnotę głogowską. Warto zachować pamięć o osobach, które niegdyś żyły razem i tworzyły jedną społeczność.

Książka stanowi interesujący materiał faktograficzny zarówno dla Urzędów i Instytucji lokalnych, jak i dla uczniów, nauczycieli, bibliotekarzy, przewodników oraz znawców kultury naszego regionu.

Książka do nabycia w Miejsko Gminnej Bibliotece Publicznej w Głogowie Małopolskim w cenie 13 zł.    aut. Łukasz Kleska