W Miejsko Gminnej Bibliotece Publicznej w Głogowie Małopolskim przygotowana została wystawa dawnej fotografii zatytułowana „Co nam zostało z tamtych lat?” Wystawę podzielono na cztery części tematyczne. Pierwsza z nich związana jest z otwarciem w 1960 r. kolei łączącej Głogów z Rzeszowem.

MGBP informuje o dniach zamknięcia bibliotek filialnych z powodu urlopów.

Dzieci w bibliotece

Plan zajęć w bibliotece podczas wakacji.

Zdjęcie z lekcji

14 czerwca br. w Szkole Podstawowej w Głogowie Małopolskim odbyły się zajęcia edukacyjne dotyczące historii regionalnej. Zajęcia poprowadził dr Robert Borkowski dyrektor Miejsko Gminnej Biblioteki Publicznej. Wzięli w nich udział uczniowie łącznie sześciu klas.

Konkurs

Miejsko Gminna Biblioteka Publiczna w Głogowie Małopolskim zaprasza chętnych do wzięcia udziału w WAKACYJNYM KONKURSIE - ZABAWIE „WIERSZEM PO MAPIE - POLSKA”.