Rok 2016 został ogłoszony Rokiem Henryka Sienkiewicza, tym samym zapoczątkowano szereg inicjatyw związanych z osobą pisarza. W naszej gminie zarówno szkoły, jak i biblioteka oraz dom kultury, w swoich działaniach starały się zwrócić uwagę na twórczość Sienkiewicza. Wycieczki do muzeum, lekcje głośnego czytania, konkursy tematyczne pozwoliły kolejny raz zainteresować jego utworami. Uczniowie mogli również uczestniczyć w spotkaniach z Anną Czerwińską- Rydel autorką książki o Henryku Sienkiewiczu: „Piórem czy mieczem. Opowieść o Henryku Sienkiewiczu” (napisanej na prośbę spadkobierców pisarza). Takie zaangażowanie wymagało jakiegoś podsumowania i zamknięcia w wyjątkowy sposób. I tak pojawiła się myśl o zorganizowaniu uroczystości poświęconej pisarzowi…

    W niedzielne popołudnie 11 grudnia w sali widowiskowej MGDK odbyło się przedstawienie przygotowane przez Miejsko Gminną Bibliotekę Publiczną z udziałem publiczności. Utrzymane w konwencji wywiadu z pisarzem (w tej roli Piotr Grygiel), łączyło elementy głośnego czytania wybranych utworów Sienkiewicza, występy muzyczne oraz teatr. W przedsięwzięcie zaangażowali się uczniowie ZS w Głogowie Małopolskim oraz Szkoły Muzycznej. Na scenie utwory noblisty przeczytali m.in. : Burmistrz Głogowa Młp. – Paweł Baj, z-ca Burmistrza Głogowa Młp – Jerzy Komaniecki. Wspólnie „Latarnika” przeczytali uczniowie oraz przybyli goście. Finałem była prezentacja filmu „ Czytamy „Potop” Henryka Sienkiewicza”, w którym wzięli udział uczniowie z każdej szkoły w naszej gminie. Ich zadaniem było „pokazać” jak czytają powieść Sienkiewicza. Efekt końcowy udowodnił, że czytać można wszędzie i na różne sposoby, a kreatywności uczniom i ich opiekunom można tylko pozazdrościć.

    Pragnę gorąco podziękować wszystkim, którzy pomogli mi w organizacji tego przedsięwzięcia oraz wszystkim przybyłym.

Anna Kopeć, Dyrektor MGBP w Głogowie Młp.

Zdjecie_01.jpgZdjecie_02.jpgZdjecie_03.jpgZdjecie_04.jpgZdjecie_05.jpgZdjecie_06.jpgZdjecie_07.jpgZdjecie_08.jpgZdjecie_09.jpgZdjecie_10.jpgZdjecie_11.jpgZdjecie_12.jpgZdjecie_13.jpgZdjecie_14.jpgZdjecie_15.jpg