Dzięki zachowanym w archiwach licznym dokumentom oraz bogatym zbiorom listów, uczestnicy kolejnego spotkania z cyklu „ Z dziejów Głogowa” zorganizowanego przez Miejsko-Gminna Bibliotekę Publiczną w dniu 10.03.2017 r. mogli poznać wiele ciekawych faktów z życia Jana Kazimierza Lubomirskiego, założyciela głogowskiej linii tego rodu.

Była to postać niezmiernie ciekawa, w dodatku bardzo ważna dla historii naszego miasta i całego regionu. Na spotkaniu była mowa m.in. o podróżach zagranicznych Jana Kazimierza Lubomirskiego, które odbył w młodości, o okolicznościach poznania przyszłej żony Urszuli z Branickich i wielkiej miłości, która ich połączyła, o sposobie przejęcia przez niego na własność Głogowa oraz niektórych faktów dotyczących budowy i urządzania w nim swojej rodowej siedziby.

Zdjecie_01.jpgZdjecie_02.jpgZdjecie_03.jpgZdjecie_04.jpgZdjecie_05.jpgZdjecie_06.jpgZdjecie_07.jpg