TydzienBibliotekW dniach 8-15 maja 2017 r. w całym kraju odbywać się będzie XIV edycja programu Tydzień Bibliotek. Jego najważniejszym celem jest podkreślanie roli czytania i bibliotek w poprawie jakości życia i edukacji oraz zainteresowanie książką jak najszerszego kręgu społeczeństwa. Hasło tegorocznego Tygodnia Bibliotek brzmi „Biblioteka. Oczywiście!”.

Miejsko Gminna Biblioteka Publiczna w Głogowie Małopolskim również włączyła się w organizację Tygodnia Bibliotek. W wypożyczalni głównej od 8 do 12 maja odbywać się będzie kiermasz książek. Odwiedzający bibliotekę będą mogli nabyć wystawione na sprzedaż książki za atrakcyjną cenę, nawet za symboliczną złotówkę. Przy współpracy z Publicznym Przedszkolem w Głogowie Małopolskim biblioteka zorganizuje również lekcję biblioteczną dla przedszkolaków. Po raz kolejny biblioteka będzie także w swoich progach gościć podopiecznych Środowiskowego Domu Samopomocy z Wysokiej Głogowskiej. Na zakończenie Tygodnia Bibliotek w naszej gminie zorganizowane zostanie spotkanie autorskie z panami Walentym Kotulą i Romanem Grodeckim, których teksty wspomnieniowe o czasach ich dzieciństwa zostały zamieszczone w 5. tomie „Kronik Głogowskich”. Spotkanie odbędzie się 12 maja 2017 r. o godz. 18.00 w czytelni biblioteki. Serdecznie zapraszamy na spotkanie oraz do odwiedzenia biblioteki i jej filii.

 

TydzienBibliotek