Zaczynamy nowy cykl, w którym co miesiąc prezentować będziemy sylwetki osób związanych z Głogowem Małopolskim i gminą głogowską. Przedstawione tu zostaną postacie historyczne, ale i współczesne, które zarysowały się w najnowszej historii naszej gminy.

 

Lubomirski    W 1653 r. zakończył się spór związany z ustaleniem praw do spadku po Mikołaju Spytku Ligęzie. Mieszczanie głowowscy dowiedzieli się, że ich nowym panem będzie Jerzy Sebastian Lubomirski. W związku z tym w sierpniu 1653 r. delegacja rajców miejskich udała się do Łańcuta, gdzie w tamtejszym zamku akurat magnat przebywał i przedstawiła mu wszystkie posiadane przywileje.

    Po śmierci Krzysztofa Głowy w 1582 r. prawa do własności nad majątkiem ziemskim uzyskała wdowa Krystyna z Paniowskich. Mikołaj Spytek (Zbyszko) Ligęza wkrótce został jej sąsiadem, gdyż w 1583 r. pojął on za żonę Zofię Rzeszowską, stając się w ten sposób właścicielem Rzeszowa. Rozwój Głogowa wstrzymywał tempo rozwijania się Rzeszowa, szczególnie po 1598 r., gdy miasto strawił pożar.

    Kim był Krzysztof Głowa? Pieczętował się rycerskim herbem Jelita, a o rodzie, z którego się wywodził, Bartosz Paprocki, współczesny mu badacz heraldyki napisał: „Dom Głowów starodawny tamże w przemyskiej ziemi [ma swoją siedzibę], z którego ludzie rycerscy i stróżowie Rzpltej dobrzy bywali”.